Wie zijn wij

Wie Zijn Wij

De Directie Natuur en Milieu is een toegewijde overheidsinstelling met de taak:

Het voorbereiden, vormgeven, ten uitvoer brengen en evalueren van beleid dat leidt tot een duurzame gezonde leefomgeving voor mens en milieu in Aruba waarbij centraal staat het behouden, beschermen en verbeteren van natuurlijke en milieukwaliteiten.
De Directie Natuur en Milieu (DNM) is formeel ingesteld per 1 januari 2012 ingevolge landsbesluit 30 november 2012. De DNM is primair een beleidsinstantie en heeft als kerntaken:

  • Beleidvorming
  • Onderzoek en monitoring
  • Inspectie

Afdelingen

De DNM bestaat uit de volgende afdelingen:

  • Algemene Ondersteuning
  • Juridische Ondersteuning
  • Communicatieve Ondersteuning
  • Beleid
  • Onderzoek en Monitoring
  • Inspectie

De leiding van de DNM ligt bij de directeur

Beleid

Beleid houdt zich bezig met de kerntaken beleidsvorming en het genereren van informatie voor beleidsformulering, beleidsevaluatie en advisering.

Onderzoek en Monitoring

Onderzoek en Monitoring houdt zich bezig met het voorbereiden en uitvoeren van onderzoek en analyses op het gebied van natuur en milieu. De onderzoeksresultaten zullen worden benut ten behoeve van de voorbereiding en ontwikkeling van natuur- en milieubeleid.

Inspectie

Inspectie houdt zich bezig met opsporing van strafbare feiten die vastgelegd zijn in wet- en regelgeving, vergunningen en overeenkomsten. Ook vindt hier de registratie plaats van meldingen over natuur en milieu. Deze afdeling is autonoom voor wat betreft het opstellen van proces-verbalen ter sanctionering c.q. vervolging.

Historische Ontwikkeling

In 1992 werd de Directie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu ingesteld, waarvan in 2004, enkele taken werden overgenomen door Directie Infrastructuur en Planning. Sinds november 2001 tot januari 2012 ressorteerden de beleidstaken op het gebied van milieu direct onder de Minister belast met Milieuzaken.

Voor de handhaving van enkele milieuvoorschriften is in 1988 de afdeling Reinigingspolitie bij de Reinigingsdienst toegevoegd. Bij de Reinigingspolitie waren buitengewoon-agenten belast met de toezicht, opsporing en voorlichting omtrent afval.

In 1995 is Directie Landbouw, Veeteelt en Visserij aangewezen als CITES autoriteit voor flora. De Veterinaire Dienst werd aangewezen als CITES authoriteit voor fauna.

Vanaf 2005 tot december 2011 funtcioneerde de afdeling Inspectie Milieu als onderdeel van Inspectie Volksgezondheid en Milieu.

DOW is belast met de zuivering van rioolwater, onderhoud van rooien, stranden, bermen en andere groenvoorzieningen. De DOW beheerd een depot voor ontplofbare stoffen. En Inspectie Geneesmiddelen is verantwoordelijk voor de toezicht op o.a. de invoer van insecticide en biochemische wapens.

Serlimar is belast met de inzameling van verschillende afvalstromen en is beheerder van de stortplaats Parkietenbos.

Kustwacht is belast met de toezicht en opsporing van de mariene natuur- en milieuvoorschriften.

De Directie Natuur en Milieu (DNM) is ingesteld per 1 januari 2012.

Scroll To Top
Directie Natuur & Milieu | © 2024