Wetgeving

Iedereen heeft met wetten te maken. Als een wet niet goed is, kan dat grote gevolgen hebben. Daarom maken ambtenaren wetten volgens strenge kwaliteitseisen. Burgers en bedrijven kunnen in sommige gevallen meedenken over nieuwe regels en wetten. Hier volgt een aantal wetten die ter bescherming van het natuur en leefomgeving op Aruba centraal staan.

Hinderverordening AB 1988 GT 27
Hinderbesluit AB 1995 GT 20
Natuurbeschermingsverordening AB 1995 no.2
Petroleumverordening zeegebied Aruba AB 1987 no. 89)
Algemene Politie Verordening
LB verboden onderwaterjachtmiddelen AB 2001 no. 115
LB bescherming inheemse flora en fauna van Aruba AB 2017 no 48
LB Instelling van het Parke Marino Aruba AB 2018 no.77
LB natuurreservaat Parke Nacional Arikok AB2000 no. 59

LB houdende algemene maatregelen van 10 februari 2017 tot de wijziging van het Landsbesluit Natuurreservaat Parke Nacional Arikok.
LB CITES-register AB 1995 no. 69
Lv openbare wateren en stranden AB 1987 no. 123
LB houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van de Landsverordening openbare wateren en stranden (AB 1987 no. 123)
Lv voorkoming van Verontreiniging door Schepen AB 1993 no.72
Lv schadefondsolietankschepen AB 2005 no. 16
Lv aansprakelijkheid olietankschepen AB 2005 no. 17

Scroll To Top
Directie Natuur & Milieu | © 2022